Νέα της βιομηχανίας

Καθημερινή Συντήρηση Στεγνωτήρα Σπρέι

2021-08-13
Απαγορευμένα αντικείμενα στη χρήση τουΣτεγνωτήρας ψεκασμού
1. In the operation of the equipment, it is forbidden to open the algae powder collection mouth and investigation hole at the bottom of the Στεγνωτήρας ψεκασμού. It is forbidden to remove the safety cover of the equipment during operation or operate under the condition that the safety cover is removed.
2. In the operation of the equipment, there are high-temperature parts and high-speed rotating parts, so do not touch the Στεγνωτήρας ψεκασμού in unnecessary circumstances.
3. When stopping the operation of the equipment for protection and repair, it is necessary to open the algae powder collection mouth at the bottom of the Στεγνωτήρας ψεκασμού for air exchange, and the power must be turned off, and the protection and repair must be carried out after confirming the surrounding and internal safety.
4. Operators and other operators are not allowed to leave any foreign matter such as repair tools in the equipment when operating the Στεγνωτήρας ψεκασμού inside.
Daily maintenance of Στεγνωτήρας ψεκασμού
1. Ελέγξτε την ανάγνωση κάθε οργάνου και ελέγξτε αν είναι φυσιολογικό κατά την εκκίνηση κάθε μέρα.
2. Ελέγξτε και συντηρήστε προσεκτικά όλα τα μέρη τουΣτεγνωτήρας ψεκασμούκάθε μέρα.
3. Αν το ρεύμα υπερβαίνει την ονομαστική τιμή στην τυπική πινακίδα του κινητήρα.
4. Whether there is abnormal noise or large vibration of the Στεγνωτήρας ψεκασμού.
5. Whether the body temperature is too high when working the Στεγνωτήρας ψεκασμού.
6. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή λαδιού και αν η στάθμη λαδιού του σήματος λαδιού είναι φυσιολογική.
7. Check whether the screws in the connecting parts of the Στεγνωτήρας ψεκασμού are loose; Whether the chain and belt are loose or loose.
8. Καθημερινός καθαρισμός και αφαίρεση σκόνης των χρησιμοποιημένων μηχανημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις εργασίας.
9. Regularly check and clean the exhaust and air intake pipes of the Στεγνωτήρας ψεκασμού.
10. Ελέγχετε τακτικά αν το ρουλεμάν και ο άξονας είναι παραμορφωμένοι, αν το μηχάνημα είναι φθαρμένο και αν επηρεάζει την κανονική λειτουργία.
11. Τα κατεστραμμένα μέρη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως για να αποφευχθεί η πρόσκρουση σε άλλα μέρη.
12. Η επιφάνεια τουΣτεγνωτήρας ψεκασμούδεν πρέπει να προσκολλώνται από άλλες ουσίες.
13. Προσθέστε και αντικαταστήστε τακτικά λιπαντικό λάδι και γράσο.